This is an example of a HTML caption with a link.

Kit chuẩn đoán HPV - 5 Low-risk HPV Real-time PCR Kit

Ngày đăng : 25/06/2019
Mã sản phẩm : HBRT-L5
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Với việc sử dụng công nghệ Real-time PCR Taqman ®, bộ kit này có thể xác định được sự có mặt của 5 loại HPV trong mẫu cổ tử cung. Tín hiệu có thể được phát hiện từ thuốc nhuộm huỳnh quang khi nó tách ra khỏi chất khử màu trong quá trình khuếch đại.

Tính năng: 

Bộ kit được thiết kế để xác định 5 types HPV trong tế bào cổ tử cung. 5 types nguy cơ thấp bao gồm HPV  6, 11, 42, 43 và 44.

Quy trình làm việc:

Quy trình gồm 3 giai đoạn:

1. Tách DNA bằng Cell Lysis Solution.

2. PCR.

3. Phân tích kết quả.

Work flow_RT

Thông số kỹ thuật: 

Reference code/ Tên kit

:

HBRT-L5

No. of Tests per kit/ Đóng gói

:

48 test/kit

Analytes/ phân tích

:

HPV 6, 11, 42, 43, 44

Sample type/ Loại mẫu

:

Cervical Sample ( mẫu cổ tử )

Device/instrument required/ Thiết bị sử dụng

:

2 channel Real-time PCR instrument

Sample volume required/ thể tích mẫu đầu vào

:

1 ml

Controls/ Phương pháp kiểm tra

:

Internal Controls (IC), External Controls

Maximum run at a time/ Năng suất chạy tối đa trong cùng một thời điểm

:

96 tests (including positive and negative controls)

Result/ Kết quả

:

Quantitative detection of 5 Low Risk HPV types suitable for single and multiple infection

 

Đối tác dưới