This is an example of a HTML caption with a link.

Modified HTF Medium with Gentamicin - HEPES

Ngày đăng : 14/07/2017
Mã sản phẩm : 90126
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Modified HTF Medium with Gentamicin - HEPES

Code: 90126

Thông tin sản phẩm

Môi trường thao tác với giao tử và phôi, Có hệ đệm 21 mM HEPES and 4 mM Sodium Bicarbonate

Bổ sung Getamicin10 µg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP. Sterility Test

Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test (>80% phát triển đến phôi nang)

Đóng gói: 100 mL, 500 mL

nhiệt độ bảo quản: 2-80C

Đối tác dưới