This is an example of a HTML caption with a link.

Polyvinylpyrrolidone (PVP) - Lyophilized

Ngày đăng : 30/06/2016
Mã sản phẩm : 99219
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Polyvinylpyrrolidone (PVP) - Lyophilized

Thông tin sản phẩm: 

Làm giảm chuyển động của tinh trùng khi ICSI. PVP dạng bột, không chứa protein

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

Thử nghiệm phục hồi khả năng vận động của tinh trùng.

Quy cách đóng gói: 10 x 1 mL Kits

Nhiệt độ hiển thị: 2-80C

Đối tác dưới