This is an example of a HTML caption with a link.

Polyvinylpyrrolidone (PVP) Solution with HSA - 7%

Ngày đăng : 30/03/2018
Mã sản phẩm : 90121
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Polyvinylpyrrolidone (PVP) Solution with HSA - 7%

Thông tin sản phẩm :

Môi trường giúp làm giảm chuyển động của tinh trùng khi ICSI.

Nồng độ PVP 7%

Chứa 5mg/ml protein HSA, hệ đệm HEPES

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP, CFR and Ph. Eur. Sterility Test

Thử nghiệm phục hồi khả năng vận động của tinh trùng

Quy cách đóng gói: 5 x 0,5 mL

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

Đối tác dưới