This is an example of a HTML caption with a link.

Tủ nuôi cấy nhiều ngăn cho IVF - Miri® Benchtop Multi-room Incubator

Ngày đăng : 23/06/2016
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Tủ nuôi cấy nhiều ngăn cho IVF - Miri® Benchtop Multi-room Incubator

·         Tủ ấm có sáu buồng ấm hoàn toàn riêng biệt.

·         Có khả năng chứa lên tới 48 đĩa nuôi cấy (24 đĩa 4 giếng, 24 đĩa petri 60, và 48 đĩa 35).

·         Tất cả nhiệt độ buồng và nắp có thể được điều chỉnh độc lập.

·         Khôi phục nhiệt độ và khí nhanh

·         Điều hòa CO2 và O2 riêng biệt, không cần bộ trộn khí tốn kém. Khí nguồn vào là CO2 và N2 tinh khiết.

·         Chất lượng khí được làm sạch liên tục bởi màng lọc HEPA/VOC, và ánh sáng UV. Khí trong tủ được tuần hoàn và lọc lại qua màng lọc HEPA/VOC do đó loại bỏ các tạp chất hữu cơ bay hơi trong buồng nuôi cấy.

·         Có thể lưu trữ dữ liệu về các thông số của tủ trong quá trình hoạt động, và có thể kết nối với máy tính để quản lý những thông tin và dữ liệu này (pH, nhiệt độ, nồng độ khí trong quá trình vận hành).

·         Có hệ thống cảnh báo (chuông báo, và cảnh báo bởi hiển thị trên màn hình), khi nồng độ khí, áp suất khí và nhiệt độ nằm ngoài giới hạn cho phép.

Đối tác dưới