This is an example of a HTML caption with a link.

Multipurpose Handling Medium® -Complete (MHM®-C) with Gentamicin

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 90166
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Multipurpose Handling Medium® -Complete (MHM®-C) with Gentamicin

Code: 90166

Thông tin sản phẩm 

Môi trường thao tác với giao tử và phôi, Có hệ đệm HEPES, MOPS;bicarbonate

Bổ sung Getamicin10 µg/ml

Nồng độHSA 5mg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP. Sterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test (>80% phát triển đến phôi nang)

Đánh giá sức sống tinh trùng người (>70% di động ở 24 giờ)

Đóng gói: 100ml - 500ml 

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

Đối tác dưới