This is an example of a HTML caption with a link.

Continuous Single Culture® Complete with HSA

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 90165
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Continuous Single Culture® Complete with HSA

Code: 90165

Thông tin sản phẩm 

Môi trường đầy đủ các thành phần để nuôi phôi liên tục trong 5-6 ngày, không cần thay mới đĩa và môi trường., bổ sung gentamicin

Hệ đệm bicarbonate

Bổ sung HSA nồng độ 5mg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đánh giá sức sống tinh trùng sau 24 giờ

Đóng gói: 2x20ml 

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

Đối tác dưới