This is an example of a HTML caption with a link.

Human Serum Albumin Solution

Ngày đăng : 15/07/2017
Mã sản phẩm : 9988
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Human Serum Albumin Solution

Code: 9988

Thông tin sản phẩm:

Albumin huyết thanh người 100mg/ml

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

  • Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate
  • Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test
  • Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đóng gói: 12x5 mL; 100 mL

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

 

Đối tác dưới