This is an example of a HTML caption with a link.

Complete P-1® Medium with SSS™

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 9926
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Complete P-1® Medium with SSS™

Code: 9926

Thông tin sản phẩm 

Môi trường nuôi giai đoạn phân cắt Không chứa glucose, bổ sung SSS 6mg/ml

Hệ đệm bicarbonate

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đánh giá sức sống tinh trùng sau 24 giờ

Đóng gói: 2x20ml

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

 

Đối tác dưới