This is an example of a HTML caption with a link.

Vitrification kit 101

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 101
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

VITRIFICATION KIT 101

Thông tin sản phẩm

Bao gồm tất cả yếu tố cần thiết cho 3 lần đông phôi/trứng

Đóng gói: 

4 cọng trữ phôi Cryotec, 3 đĩa đông phôi Vitri-Plates

1 ống môi trường ES (1ml)

2 ống môi trường VS (1ml)

Xuất xứ: cryotech-japan

Đối tác dưới