This is an example of a HTML caption with a link.

Vitrification solution set 110

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 110
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Vitrification solution set 110

Thông tin sản phẩm:

Môi trường cho 10 lần đông phôi

Khả năng thủy tinh hóa cao hơn bởi môi trường được bổ sung HPL-hydroxypropyl cellulose. Trehalose được bổ sung thay thế cho sucrose do đó không gây nội độc tố

Đóng gói:

2 ống môi trường ES (1,6ml)

4 ống môi trường VS (1,6ml)

Đối tác dưới