This is an example of a HTML caption with a link.

Vit Kit®-Thaw

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 90137-SO
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Vit Kit®-Thaw

Code: 90137-SO

Thông tin sản phẩm 

Kit rã đông trứng, phôi. Bao gồm:

4 ống TS (Thawing Solution, 4 x 2mL). gồm

1 M sucrose; 20% DSS; Gentamici trong môi trường M-199  đệm HEPES

1 ống DS (Dilution Solution, 1 x 2mL). gồm

0.5 M sucrose; 20% DSS; Gentamicin pha trong môi trường M-199 hệ đệm HEPES

1 ống WS (Washing Solution, 1 x 2mL). bao gồm

20% DSS; Gentamicin trong môi trường M-199  hệ đệm HEPES

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test

Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

Xuất xứ: irvinesci

 

Đối tác dưới