This is an example of a HTML caption with a link.

Vit Kit®-Freeze

Ngày đăng : 17/06/2016
Mã sản phẩm : 90133-SO
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Vit Kit®-Freeze

Code: 90133-SO

Thông tin sản phẩm 

Kit trữ đông trứng, phôi

2 ống ES (Equilibration Solution, 2 x 1mL). Chứa

7.5% DMSO,  7.5% ethylene glycol; 20% DSS,  Gentamicin trong môi trường M-199 đệm HEPES

2 ống VS (Vitrification Solution, 2 x 1mL). Chứa

15% DMSO; 15% ethylene glycol; 20% DSS; 0.5 M sucrose; Gentamicin pha trong môi trường M-199 đệm HEPES

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USPSterility Test

Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C

Xuất xứ: irvinesci

Đối tác dưới