This is an example of a HTML caption with a link.

Hyaluronidase Solution

Ngày đăng : 30/06/2016
Mã sản phẩm : 90101
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Hyaluronidase Solution

Thông tin sản phẩm 

Giúp loại bỏ lớp tế bào nuôi (cumulus) khỏi tế bào trứng

Nồng độ Hyaluronidase Enzyme là 80 IU/mL

Bổ sung Getamicin10 µg/ml, 5mg/ml protein HSA, hệ đệm HEPES

Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

·         Đánh giá nội độc tố bằng Limulus Amebocyte Lysate

·         Đánh giá vô trùng theo USP. Sterility Test

·         Đánh giá tương thích sinh học bằng thử nghiệm trên phôi chuột 1 tế bào MEA test

Đánh giá hoạt tính enzyme bằng USP Test

Đóng gói: 5 x 1 mL.

Nhiệt độ bảo quản: 2-80C

Đối tác dưới