This is an example of a HTML caption with a link.

Môi trường đông phôi - VITRIFICATION KIT 101

Ngày đăng : 06/02/2018
Mã sản phẩm : 101
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

VITRIFICATION KIT 101

4 cọng trữ phôi Cryotec

3 đĩa đông phôi Vitri-Plates

1 ống môi trường ES (1ml)

2 ống môi trường VS (1ml)
For 1 patient (3 times of Vitrification)
 
3 Vitri-Plates
1 vial of ES (for 3 times vitrification)
2 vials of VS (for 3 times vitrification)

 

Đối tác dưới